Arginta / Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Arginta“ priklauso Arginta įmonių grupei. Ji įkurta 1991 metais.

Pagrindiniai faktai apie mus:

 • 1991 m. – įkurta UAB „Arginta“.
 • 1995 m. – pradėta plėtoti veikla nuotekų tvarkymo ir vandens ruošimo srityje atliekant technologinės įrangos montavimo darbus Vilniaus nuotekų valykloje.
 • 2002 m. – pradėtos teikti inžinerinės konsultacijos vandentvarkos srityje.
 • 2003 m. – pradėti įgyvendinti vandentvarkos sektoriaus inžinerinės infrastruktūros tobulinimo ir plėtros projektai kaimo vietovėse.
 • 2004 m. – pradėti įgyvendinti miestų nuotekų valymo bei vandens ruošimo rangos projektai.
 • 2004 m. – pradėtos teikti projektavimo ir ekspertizės paslaugos aplinkosaugos srityje.
 • 2005 m. – pradėtos teikti aplinkosaugos investicinių projektų administravimo ir techninės pagalbos galutiniams paramos gavėjams paslaugos.
 • 2005 m. – pradėtos teikti valyklų įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugos.
 • 2008 m. – įkurtas Inovacijų padalinys, teikiantis saulės ir vėjo energetikos projektų įgyvendinimo paslaugas.
 • 2010 m. – pradėti įgyvendinti miestų nuotekų valyklų dumblo tvarkymo rangos projektai.
 • 2012 m. – sukurtas nuotekų valymo įrenginys, paremtas nuoseklaus biologinio valymo technologija.
 • 2012 m. – pradėti įgyvendinti miestų nuotekų valymo bei vandens ruošimo rangos projektai užsienio šalyse.
 • 2012 m. – pradėtos teikti inžinerinės konsultacijos vandentvarkos srityje užsienio šalyse.