Vandentvarka

Pagrindinės UAB „Arginta" teikiamos vandentvarkos paslaugos - vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Tiesiogiai bendradarbiaudama su vandens tiekimo įstaigomis ir mokslo institucijomis, profesionali vandentvarkos inžinierių komanda analizuoja duomenis, parenka, projektuoja ir montuoja nuotekų valymo ir vandens ruošimo įrenginius, montuoja technologinius įrenginius ir vamzdynus, atlieka technologinių įrenginių ir procesų paleidimo bei derinimo darbus. Be to, „Argintos" specialistai yra pasirengę paruošti galimybių studijas, techninius projektus, atlikti dalinę projektų ekspertizę, parengti pirkimo dokumentus, teikti techninę paramą įgyvendinant vandentvarkos projektus, vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą ir t. t.

Mūsų vandentvarkos specialistai nuolat kelia savo kvalifikaciją dalyvaudami specializuotose seminaruose, SPSC bei LVTA organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, vidiniuose ir išoriniuose mokymuose. Teisę vykdyti darbus ypatingos svarbos objektuose mūsų specialistams suteikia Aplinkos ministerijos išduoti kvalifikacijos atestatai statybos darbams, techninei priežiūrai, projektavimui, projekto vykdymui, ekspertizei ir kt.

„Arginta" yra suteiktas atestatas Nr. 3165, pagal kurį yra suteikiama teisė atlikti statinio projektavimo (sritys: bendroji, sklypo sutvarkymo, technologijos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, aplinkos apsaugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, sąnaudų kiekių žiniaraščiai), taip pat statinio ir statinio dalies statybos darbus (sritys: bendrieji  statybos darbai; pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas) ypatinguose statiniuose (grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai), statinio dalinę ekspertizę (sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo).